Цветана Манева

в by stolef

Фестивалът “Любовта е лудост” е събитие, което достойно се нарежда на едно от първите места в културния живот на България. Всеки от българските творци интерпретира любовната тема така, както я усеща като човек. Според мен любовта трябва да остане една от абсолютните стойности на нашия живот.