Коста Цонев

в by stolef

Фестивалът “Любовта е лудост” е едно от най-приятните културни събития. Той е малко островче, което, слава Богу, успява да се съхрани и да издържи в годините.